Výkresy pre betonáž pätiek pod prístrešok:

– pod prístrešok je potrebné urobiť betónové pätky do ktorých sa kotvíme navrtávaním

– nezabudnite premerať uhlopriečku

– hĺbka minimálne 50cm

Variant 1:

Konštrukčný material hranol: KVH 120×120 mm

Variant 2

Konštrukčný material hranol: KVH 140×140 mm